Senior leser ebok på togreise

Reiseforsikring for Seniorer

Vi har ikke før lagt påsken bak oss før vi begynner å planlegger sommerferien. Er du senior bør du være spesielt oppmerksom på regler og rettigheter rundt reiseforsikring. – Nordmenns reisemønster har endret seg dramatisk de siste årene. Flere og flere reiser langt, mer eksotisk og blir borte lenge.Og mange eldre reiser nok på turer de rett og slett har blitt for gamle til. Det fins mange steder å reise til, men det gjelder å ta forholdsregler. Det sier tidligere direktør i Europeiske Reiseforsikring og juridisk rådgiver i Seniorsaken Ivar Leren.

Rykter om reiseforsikring

Leren forteller at det verserer påstander om at eldre mennesker blir nektet reiseforsikring på generelt grunnlag eller får innskrenket forsikringsvilkårene vesentlig. – Dette er ikke tilfelle. Seniorene kan være trygge på at de aller fleste får beholde sin reiseforsikring livet ut – også etter fylte 75. Eldre kan riktignok bli risikovurdert i forhold til helse og skadehistorikk når de skal forsikre seg i et nytt selskap. Men dette er ikke diskriminering. Det samme gjelder alle andre som bytter forsikringsselskap.

Ta kontakt

– Det er viktig å være oppmerksom på at det kun er akutt forverring av kronisk sykdom som er dekket under reiseforsikringen. Dersom du er i tvil om du kan reise, bør du kontakte ditt forsikringsselskap, anbefaler Leren .

 Nye vilkår

Ulykkesdekningen for invaliditet og død er redusert fra 300.000 kroner til 100.000 kroner for aldersgruppen mellom 70 og 75 år, og etter fylte 75 år faller denne bort. – Dødsfallserstatningen er ment å gi økonomisk kompensasjon til etterlatte som forsikringstakeren måtte ha forsørgeransvar for, mens invaliditetserstatningen er ment å gi kompensasjon til forsikringstaker for økonomisk tap ved varig nedsatt ervervsevne etter ulykkesskade. Siden 70-åringer ikke lenger har forsørgelsesbyrde og dessuten allerede er sikret sin alderspensjon, faller grunnlaget for disse erstatningspostene bort, forklarer Seniorsakens juridiske rådgiver.

Dyr hjemreise

Alle de andre erstatningspostene i reiseforsikringen, som for eksempel bagasjetap eller tyveri, gjelder uavkortet også for eldre. Inntreffer eksempelvis sykdom eller en ulykkesskade, vil alle behandlingsutgifter på reisen, sykehus, lege, m.m. være dekket av forsikringen – uansett alder. Dette gjelder også hjemtransport og nødvendig tilkalling av pårørende. Uten gyldig reiseforsikring kan kostnadene for noen ukers intensivbehandling på sykehus og hjemreise bli astronomiske. Bare flyturen med båre, som tar minimum seks flyseter til full pris, pluss ledsagere, kan i verste fall komme opp i 250.000 kroner. Uansett hvor gammel du er, hvor du skal reise, og hvor lenge du blir borte, bør du sørge for alltid å være godt forsikret, avslutter Leren. Seniorsakens advokater skriver/kvalitetssikrer alle artikler under temaene Juss & Økonomi. Som medlem i Seniorsaken får du første konsultasjon hos våre jurister gratis. Ring 22 12 18 90 eller send en melding til on.ne1500779078kasro1500779078ines@1500779078nekas1500779078roine1500779078s1500779078 for å gjøre en avtale.

3 tanker om “Reiseforsikring for Seniorer”

  1. God morgen
    Har forsøkt å finne en reiseforsikring som dekker reise til Thailand på mellom 3 og 4 mndr uten å lykkes med å finne noen. Jeg har fyllt 75 år og reiser flere turer i året, men bruker nå kun forsikring gjennom kredittkort. Har sjekket med flere selskaper som ikke vil tegne forsikring pga alder over 75 år. Vet de om noen som har slik forsikring hører jeg gjerne fra dem.
    J. Evensen

  2. Prøver finne en reiseforsikring for dem over 75år, og som dekker lenger enn 90 dager. kjenner flere som reiser opp mot 6mnd. men ikke lett å finne noen selskap som vill ha dem eldre på reise over 90 dager. Finnes det noen selskap som dekker mer enn 90 dager og over 75år??

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *