Fornyelse førerkort – en komplisert papirmølle

I januar 2013 kom det nye regler for fornyelse av førerkort for personer over 70 år. Nå var det opp til fastlegen din å vurdere om du fortsatt kunne kjøre bil fra du var 75 år gammel. Systemet har blitt oppfattet som for tregt og dyrt, og nå vil mange fylkesleger se til den svenske modellen.

Før de nye reglene trådte i kraft måtte man tidligere ha en såkalt «liten» legeattest i tillegg til førerkortet etter fylte 70 år. Dette kravet om legeundersøkelse er nå flyttet fram til 75 år.

Etter fylte 75 må du nå legge fram en gyldig legeattest utstedt av din fastlege, for trakfikkstasjonen i regionen du bor. Disse vil så utstede et nytt førerkort i samsvar med din fastleges anbefalinger. Det var nå altså legen din som skulle fastslå hvorvidt kjøreforskriftens helsekrav var oppfylt.

For vanskelige retningslinjer

Utfordringen med denne praksisen er at legene føler retningslinjene de er gitt er for vanskelige å forholde seg til.

– Retningslinjene som fastlegene må forholde seg til er for vanskelige og skaper for mye papirarbeid, sier assisterende fylkeslege i Møre og Romsdal, Cato Innerdal til NRK.no.

Søknaden må nemlig innom både fastlege, fylkeslege, Helsedirektoratet, Politiet, Politidirektoratet og Statens vegvesen før den kan komme ut til føreren i andre enden som en ferdig behandlet dispensasjon for fortsatt videre bilkjøring.

Inderdal har derfor utarbeidet et forslag som innebærer å få inn litt mer svenske former over det nå altfor tunge eksisterende systemet. Blant annet at søknaden kun skal trenge å forholde seg til ett eneste kontor, slik de gjør i Sverige.

– En effektivisering vil være bra fordi det er mye annet offentlig forvaltning kan ta seg til enn å ta fra friske folk lappen, og så gi den tilbake etter en saksbehandling som varierer i tid og omfang, sier Cato Innerdal til NRK.no.

Du kan lese hele saken på NRK.no ved å klikke her.

Flere eldre trafikanter

Statens vegvesen melder at antallet eldre trafikanter har økt markant fra 20 prosent i aldersgruppen 65+ med førerkort i 1980 til 70 prosent i 2014.  Det forventes å øke ytterligere de neste tiårene. I følge Fastlegen.no vil ni av ti personer mellom 65 og 85 år inneha førerkort i 2020. Eldre bilførere er også høyt representert i ulykkesstatistikken.

For å minske risikoen for ulykker blant seniortrafikanter holder Statens vegvesen, i samarbeid med Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, Norges Automobil-Forbund (NAF) og Gjensidige Forsikring, også et oppfriskningskurs for innehavere av førerkort over 65 år.

Dette kan du lese mer om ved å klikke her.

3 tanker om “Fornyelse førerkort – en komplisert papirmølle”

  1. Utgår gyldigheten av mitt førekort på fødselsdag 75 år..?? Forskriften bruker formuleringen :etter fylte 75år må..
    ..Leif W

  2. Har hørt at det nå er påkrevet egen attest fra optiker i tillegg til legeattest for personer over 75 år. Medfører dette riktighet?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *